Vår biodling började efter att vi ville utveckla gården och börja med en ny gren i vår verksamhet kring naturvård. När idén om biodling kom kändes den för bra för att glömma. Tanken på att ha en biodling i en artrik miljö med hög biologisk mångfald som Bråbygden erbjuder kändes fantastisk. Nu några år senare har vi lyckats bygga upp vår kunskap och därmed även vår biodling. Nedan kan du läsa om binas liv under året och vårt arbete med honungsbearbetningen.