Tillverkning

Tillverkningen börjar med att veden kapas och klyvs i 35 cm längder och får sedan torka över minst en sommar innan den används. 


Endast lövved används. Ofta används en blandning av Ek och Al men alla lövträd förekommer. En andel av Ek används alltid för att få mycket energi i kolet och Alen ger en bra smak. Asp försöker vi däremot undvika för det låga energiinnehållet. 

När veden torkat läggs den i stora stålmilor. Ståltankar är isolerade och har lufttillförsel nedtill samt en skorsten i locket som läggs på innan tändning. 


Milorna tänds i skorstenen och brinner sedan nedåt. De mindre milorna som rymmer 3m3  vardera brinner i ca 1 dygn och den stora milan som rymmer 12m3 brinner i ca två dygn. 


När det glöder i luftintagen längst ned på milorna så är det färdigt och hålen täpps med mineralull. När alla hålen är täppta och inget syre kommer in till veden slocknar elden och milan får sedan stå och kallna i minst ett par dagar. 


När kolet har kallnat fälls milorna ner och kolet packas i säckar. Allt sker med handkraft, det dammar väldigt mycket och det går åt andningsmask och mycket tvål till duschen efter dagens slut.